Nyitóoldal Honlaptérkép Mellékletek E-mail
Bevezetô
Háttér
Bevezetô
 
A tanulmány célja összegyûjteni, kategorizálni és vizuálisan azonosítani a magyar nyelvben elôforduló színneveket.

Az anyag két részebôl áll:

1. A SZÍNNEVEKet két szempont szerint tanulmányozom:

a színnevek típusa (képzésük, összetételük)
a színnevek szerepe a kommunikációban

2. A SZÍNSZÓTÁR vizuális példák (színminták, fotók), történeti és színadatok gyûjteménye

abc sorrendben
színtartományok szerint


A színszókincs és rétegei

A színneveket eredetük és funkciójuk szerint áttekintve, a következô rétegeket találjuk:

- A színszókincs legbelsô magja az alapszínnevek. Ma 12-13 szót tekinthetünk alapszínnévnek a magyarban.

- Vannak egytagú (egy szóból álló) színneveink is.

- Az alap- és egytagú színnevek számát módosító jelzôkkel tudjuk megtöbbszörözni, és jelentésüket pontosítani.

- A színnevek túlnyomó többsége összetett szó, melynek utótagja alap- vagy egytagú színnév, elôtagja pedig egy jellegzetes színû tárgy, földrajzi fogalom, tulajdonnév, vagy kémiai név.

- A színcsoportneveket - valamely közös jellemzôjüket kiemelve, - színek gyûjtôfogalmaként használjuk.

- A színnevek egy csoportja emberekre vonatkozik, egy másik csak lovakra ill. egyéb állatokra.

- A színnevek egy része kiveszôfélben van, régi szövegekben találkozhatunk velük, a köznyelvben alig, színjelentésük sokszor elhomályosult.

- Ellentétes folyamatként új színnevek érkeznek idegen nyelvekbôl, melyek egy része lassan beépül a köznyelvbe, más része annyira új, hogy még csak a divatvilágban használatos.

- A színeket festékként, színezékként ôsidôk óta használó mûvészeti ágak és mesterségek saját, hagyományos színnévkészlettel rendelkeznek. E nevek többsége nemzetközi név, közülük számos belekerült a magyar köznyelvbe, és a szakirodalmakban találkozhat velük az olvasó.

- A színnevek egy kis csoportját csak a bizalmas társalgásban használjuk, ezeknek gyakran nincs valódi (vizuális) színjelentése.
 
A színnév kutatásának hátterérôl »